Prou Impost de Successions a Catalunya !
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

22/05/2012 - PARLAMENT.CAT - Notícies - El ple farà el debat de totalitat d'una proposició de llei d'ERC, de suport als emprenedors, i elegirà els diputats que defensaran a Madrid la proposta de rescat de peatges

Ir abajo

22/05/2012 - PARLAMENT.CAT - Notícies - El ple farà el debat de totalitat d'una proposició de llei d'ERC, de suport als emprenedors, i elegirà els diputats que defensaran a Madrid la proposta de rescat de peatges Empty 22/05/2012 - PARLAMENT.CAT - Notícies - El ple farà el debat de totalitat d'una proposició de llei d'ERC, de suport als emprenedors, i elegirà els diputats que defensaran a Madrid la proposta de rescat de peatges

Missatge  Montser Dc 23 Maig 2012, 11:56

PARLAMENT.CAT
Notícies
El ple farà el debat de totalitat d'una proposició de llei d'ERC, de suport als emprenedors, i elegirà els diputats que defensaran a Madrid la proposta de rescat de peatges
Publicat 22/05/2012
Palau del Parlament

El ple farà, aquesta setmana, el debat de totalitat d'una proposició de llei d'ERC, de suport a l'emprenedoria, i designarà els tres diputats que defensaran al Congrés dels Diputats la proposició de llei aprovada la setmana passada per crear un fons estatal per a l'homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges. El ple començarà demà amb la sessió de control al president de la Generalitat i al govern, i l'ordre del dia es completa amb les interpel·lacions i mocions presentades pels grups. És previst que la sessió s'allargui fins dijous al migdia.

Com és habitual, la sessió començarà dimecres, a les deu del matí, amb la sessió de control als consellers i al president de la Generalitat, Artur Mas, que haurà de respondre les preguntes dels caps de fila i portaveus dels grups de CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA i ERC, relatives a l'actualitat política, i de Joan Laporta, del grup mixt, que li demana saber "quina resposta té prevista el govern que presideix davant la retallada d'un 56 per cent dels pressupostos de l'estat a la partida de polítiques actives d'ocupació, i que significa posar en perill la integració a la societat de les persones discapacitades".

Al seu torn, els consellers respondran les preguntes sobre els convenis de mediació en casos de desnonament signats amb entitats d'estalvi, les operacions de finançament a empreses i autònoms que fa l'Institut Català de Finances, i la implantació del sistema informàtic per a la gestió processal e-justicia.cat (CiU); sobre els resultats per a Catalunya del Consell de Política Fiscal i Financera del 17 de maig i sobre la situació de les persones més vulnerables a Catalunya (PSC); sobre els informes i estudis elaborats per l'Agència Catalana de Cooperació (PPC); sobre la jornada de vaga d'ensenyament del 22 de maig (ICV-EUiA); sobre la prestació i el finançament del transport escolar (ERC); i sobre l'adopció de mesures com la fusió o supressió de municipis i dels consells comarcals per contenir la despesa pública (C's).

En un altre moment de la sessió, els titulars dels departaments corresponents també hauran de respondre les interpel·lacions presentades pels grups sobre el dèficit d'inversions i els incompliments del govern de l'estat en matèria d'infraestructures (CiU); les infraestructures de transport (SI); el futur del model sanitari (PSC); el nou pla de mesures (ICV-EUiA); les polítiques contra l'atur (ERC); la situació del Servei d'Ocupació de Catalunya (PSC); la centrifugació de part del deute del govern de l'estat cap a les comunitats autònomes (CiU), i la previsió d'actuació en matèria d'incendis (PPC).

Proposició de suport als emprenedors

La proposició de llei de suport a l'emprenedoria, al treball autònom, al treball autònom dependent i a la petita empresa i microempresa de Catalunya regula les polítiques públiques per donar suport a l'emprenedoria i el treball autònom, en particular les destinades a la formació i sensibilització, la reducció de càrregues administratives, la millora dels instruments de finançament, els incentius fiscals, i la protecció de la seguretat i la salut laboral.

Entre altres aspectes, el text explicita el compromís de la Generalitat de pagar les microempreses proveïdores abans de vint-i-cinc dies; crea una línia específica de crèdit per finançar els emprenedors, que el govern dotaria amb cent milions per a l'exercici següent al de l'aprovació; preveu la creació d'un pla estratègic de suport a l'emprenedoria amb una carta de serveis, i l'observatori del treball autònom dependent; obliga a fer informes previs sobre l'impacte en l'activitat empresarial de qualsevol nova norma, i regula la composició i les funcions del Consell de Treball Autònom de Catalunya. La llei preveu l'entrada en vigor a partir de l'1 de gener de l'any vinent.

Aquesta iniciativa del grup d'ERC arriba al primer debat al ple amb dues esmenes a la totalitat presentades per CiU i PPC. Per tant, la proposició només continuarà la tramitació si el ple rebutja aquestes esmenes.

Elecció dels diputats que aniran al Congrés espanyol


El ple designarà, dimecres al matí i a proposta de CiU, PPC i ERC, els diputats Josep Rull, Santi Rodríguez i Marc Sanglas, perquè defensin a Madrid la proposició de llei per crear un fons estatal per a l'homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció dels peatges, que la cambra va aprovar fa quinze dies amb els vots favorables de tots els grups menys de SI, que es va abstenir.

Aquesta proposició demana que es creï un fons estatal per dotar de recursos els programes que facin efectius l'homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció per als usuaris habituals dels peatges. Les comunitats autònomes haurien de crear un fons que es nodriria de les aportacions de l'estat i de la mateixa comunitat. L'estat hi hauria de destinar el que recaptés de les empreses concessionàries amb l'impost de societats i l'impost sobre el valor afegit, i les comunitats, els recursos procedents dels impostos autonòmics sobre aquestes empreses. El fons també es nodriria de les dotacions anuals que els pressupostos estatals i autonòmics establissin i d'altres recursos provinents de les concessionàries.

El 18 de novembre de 2004 el ple del Parlament ja va acordar per unanimitat enviar la proposició a la mesa del Congrés dels Diputats, i el 9 de desembre de 2008 el ple del Congrés espanyol va acordar per unanimitat tramitar-la. La iniciativa, però, no va arribar al debat final perquè les Corts espanyoles es van dissoldre amb motiu de les eleccions i va decaure.

Mocions

El ple debatrà i votarà sis mocions, dues del PSC, sobre la llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació judicials, i sobre la situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació; una del PPC, sobre el bilingüisme a l'administració; una d'ICV-EUiA, sobre les darreres mesures del govern de l'estat en matèria de salut; una d'ERC, sobre les mesures per garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut; i una de C's, sobre les concessions de peatges a la xarxa de carreteres.

La moció del PSC sobre el poder judicial demana que el govern presenti al ministeri de justícia una petició de creació del Consell de Justícia de Catalunya desvinculat del Consell del Poder Judicial i que s'inclogui a la modificació de la llei orgànica del poder judicial, que el govern rebutgi mitjançant acord de govern la proposta d'agrupar partits judicials a Catalunya, que no es paralitzin les obres dels edificis judicials afectats per aquesta proposta, i que, en virtut de les competències que té atribuïdes la Generalitat en la matèria, es faci una nova proposta de demarcació, planta i capitalitat jurídica que tingui en compte la població, el territori, el volum de causes i els recursos financers disponibles.

L'altra moció socialista demana que el govern convoqui durant el mes de juny el plenari del pacte nacional per la recerca i la innovació per consensuar i aprovar el setembre les accions i la disponibilitat pressupostària per al període 2013-2020 que sigui com a mínim del 2 per cent del PIB. També demana, entre altres coses, que el govern presenti als grups el text de l'avantprojecte de llei de la ciència i la llei de l'agència de qualitat universitària que havia anunciat, que avaluï l'impacte de les retallades fetes en recerca i innovació els dos últims anys i que negociï amb l'estat les bases del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, perquè la reducció de pressupost estatal no afecti la continuïtat dels centres i els professionals de la recerca a Catalunya.

La moció del PPC demana al Parlament que elimini l'ús preferent del català, que tota la documentació i les publicacions estiguin disponibles també en castellà, la retolació bilingüe de totes les dependències parlamentàries, que els treballadors puguin triar lliurement la llengua amb què adreçar-se a la resta i que aquestes mesures també s'apliquin a les institucions dependents de la cambra. Insta el govern a fer el mateix, tot garantint als ciutadans l'ús del català i el castellà, i demana, entre altres coses, que per cortesia i deferència cap a tots els ciutadans, el president, els consellers i els alts càrrecs de les institucions catalanes s'esforcin per alternar les dues llengües als actes públics. La moció demana que el que s'hi demana també sigui aplicable a l'aranès, a la Vall d'Aran.

La moció d'ICV-EUiA planteja que el Parlament manifesti el rebuig del decret de retallades en sanitat i ensenyament del govern central, i reprovi l'increment del copagament de medicaments i la introducció de copagament per als jubilats i les estades hospitalàries. El text insta el govern a demanar dictamen sobre el reial decret al Consell de Garanties Estatutàries i a recórrer-hi en contra si s'escau, a no complir les disposicions del decret, a mantenir la cartera de serveis sanitaris, a presentar d'urgència un projecte de llei que deixi sense efecte l'euro per recepta, a rebutjar el copagament de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria, a aplicar diferents mesures per reduir la despesa farmacèutica, i a garantir els recursos necessaris a les entitats socials que lluiten contra la sida.

En la mateixa línia va la moció d'ERC, que demana que el Parlament expressi el rebuig del decret i de la invasió competencial que comporta, i de les decisions preses pel departament de salut. El text insta el govern, entre altres coses, a deixar sense efecte l'euro sanitari i a explorar altres vies de finançament recuperant, per exemple, l'impost de successions i donacions, o establint un impost sobre els dipòsits bancaris i la generació d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Finalment, la moció de C's sobre peatges insta el govern a revisar i renegociar totes les condicions de les concessions de peatges d'autopistes de la Generalitat adequant-les al cost real del manteniment i l'amortització de les infraestructures, i demana que el govern insti l'executiu central a fer el mateix. C's demana també que es garanteixi una xarxa de vies ràpides alternativa a les de peatges i que es prioritzi l'execució de les infraestructures pendents com el desdoblament de la N-II i la carretera N-340.

Proposició de llei d'ERC de suport a l'emprenedoria: http://www.parlament.cat/actualitat/actes/23.Propo_ERC.pdf
Previsió de desenvolupament del ple: http://www.parlament.cat/actualitat/actes/23.Previsio_desenv_ple.pdf

Llegir aquí: http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=115050998

Montser
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt

- Temas similares
» 02/03/2010 - PARLAMENT.CAT - Notícies - El ple farà la setmana entrant el debat final de la llei de consultes populars i els debats de totalitat dels projectes de ..., de successions i de la Sindicatura de Comptes
» 18/02/2011 - PARLAMENT.CAT - Activitat parlamenttària - SIAP - Proposició de llei d'addició de l'apartat 2 de l'article 58 de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
» 09/03/2010 - PARLAMENT.CAT - Esmenes a la totalitat presentades pels grups PPC i CiU al Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions
» 25/03/2010 - PARLAMENT.CAT - Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions. Seqüència del debat
» 06/06/2011 - PARLAMENT.CAT - Llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions - PUBLICACIÓ DE LA LLEI EN EL BOPC

 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum