Data i hora actual: Ds 13 Abr 2024, 15:47

Tot i que els administradors i moderadors d'aquest fòrum faran tot el que sigui possible per eliminar o editar qualsevol material qüestionable tan ràpidament com sigui possible, és impossible revisar cada missatge. Per tant, et dones per assabentat que tots els missatges publicats en aquests fòrums expressen els punts de vista i opinions dels seus respectius autors i no la dels administradors, moderadors o el webmaster (excepte els missatges publicats per ells mateixos) per la qual cosa no se'ls considerarà responsables.

Estàs d'acord amb no publicar material insultant, obscè, vulgar, d'odi, amenaçant, orientat sexualment, o cap altre que d'alguna manera violi les lleis vigents. Si publiques material d'aquesta índole, el teu compte serà cancel·lat (i el teu proveïdor d'accés a internet avisat). La direcció IP de tots els missatges es guarda per ajudar a complir aquestes normes. Estàs d'acord amb que el webmaster, administrador i moderadors d'aquest Fòrum tenen dret a esborrar, editar, moure o tancar qualsevol tema en qualsevol moment si ho consideren convenient. Com a usuari acceptes que tota la informació que has introduït sigui emmagatzemada en una base de dades. Tot i que aquesta informació no serà proporcionada a tercers sense el teu consentiment, el webmaster, l'administrador i els moderadors no poden responsabilitzar-se per intents de hackers que puguin portar a que aquesta informació es vegi compromesa.

Aquest sistema de fòrums utilitza cookies per emmagatzemar informació al teu ordinador. Aquestes cookies no contenen la informació que has introduït, només s'utilitzen per millorar la visualització dels fòrums. L'email només s'utilitza per confirmar els detalls del teu registre i contrasenya (i per enviar-te una nova contrasenya si oblides la que tens actualment).

En registrar-te acceptes totes aquestes condicions.

També et dones per assabentat de que l'objectiu d'aquest Fòrum es aconseguir la supressió o, alternativament, la reducció en un 99% de l'Impost de Successions i Donacions a Catalunya, de tal manera que la càrrega real impositiva sigui un 1 per cent de la que es actualment, tal com han fet la majoria de Comunitats Autònomes espanyoles.

Per tant, estàs d'acord en que el registre en aquest Fòrum implica l'adhesió i el suport incondicional a qualsevol iniciativa legal que s'emprengui per aconseguir aquests objectius, incloent-hi l'eventual creació d'una Plataforma o Associació legalment constituïda amb els mateixos objectius fundacionals que aquest Fòrum, a la que l'usuari registrat dona el seu consentiment per a que se'l consideri inscrit, en el ben entès de que, per aquesta raó, es demanaran, quan calgui, les dades personals que assenyali la Llei aplicable.

ÉS IMPORTANT RECORDAR QUE PER COMPLETAR LA VOSTRA INSCRIPCIÓ CORRECTAMENT HEU DE SEGUIR LES INSTRUCCIONS DEL CORREU ELECTRÒNIC QUE REBREU DEL FÒRUM TOT SEGUIT D'ENVIAR LES DADES QUE SE US DEMANARAN ARA. SI NO EL REBEU EN EL TERMINI MÀXIM D'UNA HORA, ENVIEU-NOS UN CORREU A info@nosuccessions.org DIENT QUE NO HEU REBUT EL CORREU AUTOMÀTIC I COMPLETAREM NOSALTRES LA VOSTRA INSCRIPCIÓ. MOLTES GRÀCIES.Aún cuando los administradores y moderadores de estos foros hacen todo lo posible por remover cualquier material cuestionable, es imposible revisar todos los mensajes. Por lo tanto aceptas que los mensajes publicados en estos foros expresan las opiniones de sus autores y no la de los administradores, moderadores o webmaster (excepto en mensajes publicados por ellos mismos) por lo cual no se les considerará responsables.

Estás de acuerdo en no publicar material abusivo, obsceno, vulgar, de odio, amenazante, sexual o ningun otro que de alguna forma viole las leyes vigentes. Si publicas material de este tipo tu cuenta será cancelada y tu proveedor de Acceso a Internet será informado. La dirección IP de todos los mensajes es guardada para ayudar a cumplir estas normas. Estás de acuerdo en que el webmaster, administrador y moderadores de este Foro tienen el derecho de borrar, editar, mover o cerrar cualquier tema en cualquier momento si lo consideran conveniente. Como usuario aceptas que toda la información que ingresas sea almacenada en una base de datos, aún cuando no será proporcionada a terceros sin tu consentimiento. El webmaster, administrador y moderadores no pueden responsabilizarse por intentos de hackers que puedan llevar a que esta información se vea comprometida.

Este sistema de foros utiliza cookies para almacenar información en tu computadora local. Estos cookies no contienen la información que has ingresado, solamente se utilizan para mejorar la visualización de los foros. El e-mail solamente es usado para confirmar tus detalles de registro y contraseña, para enviar nuevas contraseñas si olvidas la actual y para comunicarte noticias del Foro.

También te das por enterado de que el objetivo de este Foro es conseguir la supresión o, alternativamente, la reducción en un 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Cataluña, de tal manera que la carga real impositiva sea un 1 por ciento de la que es actualmente, tal como han hecho la mayoría de Comunidades Autónomas españolas.

Por tanto, estás de acuerdo en que el registro en este Foro implica la adhesión y el apoyo incondicional a cualquier iniciativa legal que se emprenda para conseguir estos objetivos, incluyendo la eventual creación de una Plataforma o Asociación legalmente constituida con los mismos objetivos fundacionales que este Foro, a la cual el usuario registrado da su consentimiento para que se le considere inscrito, en el bien entendido de que, por dicha razón, se le pedirán, cuando sea necesario, los datos personales que señale la Ley aplicable.

Al registrarte, aceptas todas estas condiciones.

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE PARA COMPLETAR CORRECTAMENTE SU INSCRIPCIÓN DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL CORREO ELECTRÒNICO QUE RECIBIRÁ DEL FORO UNA VEZ HAYA ENVIADO LOS DATOS QUE SE LE PEDIRÁN A CONTINUACIÓN. SI NO RECIBE DICHO CORREO EN EL PLAZO MÁXIMO DE UNA HORA, ESCRIBA UN CORREO A info@nosuccessions.org INDICANDO QUE NO HA RECIBIDO EL CORREO AUTOMÁTICO Y COMPLETAREMOS NOSOTROS SU INSCRIPCIÓN. MUCHAS GRACIAS.