26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Ir abajo

26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Montser el Dt 26 Abr 2011, 15:50

PARLAMENT.CAT
Projectes de llei en tràmit
Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
Publicat 14/04/2011


Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

* Número d'expedient: 200-00003/09

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/iniciatives-legislatives/projectes-llei

Consulta d'expedients
Detall expedient

Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
Legislatura 9
Núm. expedient 200-00003/09
Tipologia tramitació Projecte de llei
Data obertura 14.04.2011
Núm. registre 10852
Proponents Govern
Situació Tramitable
Descriptors
Procediment Lectura única
Veure els tràmits de l'expedient

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=200-00003/09&ad=1

Consulta d'expedients
Llistat de tràmits

Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
Núm. expedient 200-00003/09

1. Admissió a tràmit de la iniciativa 26.04.2011

Admissió a tràmit de la iniciativa
Data del tràmit 26.04.2011
Descripció òrgan Mesa del Parlament
Núm. sessió 22
Núm. reunió 1


2. Admissió a tràmit dels antecedents 26.04.2011

Admissió a tràmit dels antecedents
Data del tràmit 26.04.2011
Descripció òrgan Mesa del Parlament
Núm. sessió 22
Núm. reunió 1


3. Admissió tràmit sol·licitud tramitació lectura única (Ple) 26.04.2011

Admissió tràmit sol·licitud tramitació lectura única (Ple)
Data del tràmit 26.04.2011
Descripció òrgan Mesa del Parlament
Núm. sessió 22
Núm. reunió 1
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: 26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Montser el Dt 03 Maig 2011, 08:33

Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
Núm. expedient 200-00003/09

4.- Publicació de la iniciativa

Data del tràmit 02.05.2011
Tipologia de la publicació BOPC
Número de publicació 63
Pàgina 11
Document PDF: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b063.pdf#page=11


5.- Publicació dels antecedents

Data del tràmit 02.05.2011
Tipologia de la publicació BOPC
Número de publicació 63
Pàgina 12
Document PDF: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b063.pdf#page=12


6.- Publicació de la sol·licitud de tramitació en lectura única

Data del tràmit 02.05.2011
Tipologia de la publicació BOPC
Número de publicació 63
Pàgina 12
Document PDF: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b063.pdf#page=12
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: 26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Montser el Dt 17 Maig 2011, 09:23

7.- Admissió a tràmit dels antecedents

Data del tràmit 10.05.2011
Descripció òrgan Mesa del Parlament
Núm. sessió 24
Núm. reunió 1

8.- Publicació dels antecedents


Data del tràmit 16.05.2011
Tipologia de la publicació BOPC
Número de publicació 70
Pàgina 26
Document PDF: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b070.pdf#page=26
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: 26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Montser el Dc 25 Maig 2011, 08:13

9.- Acord inclusió ordre dia Ple proposta lectura única

Data del tràmit 24.05.2011
Descripció òrgan Junta de Portaveus
Núm. sessió 13
Núm. reunió 1
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

LLEIS APROVADES

Missatge  Montser el Dj 02 Jun 2011, 09:54

Llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Número d'expedient: 200-00003/09

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=200-00003/09&ad=1
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis

10. Acord del Ple de tramitació en lectura única davant del Ple 01.06.2011

Data del tràmit 01.06.2011
Descripció òrgan Ple del Parlament
Núm. sessió 11
Núm. reunió 1

11. Aprovació en el Ple 01.06.2011

Data del tràmit 01.06.2011
Descripció òrgan Ple del Parlament
Núm. sessió 11
Núm. reunió 1
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: 26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Montser el Dt 07 Jun 2011, 11:45

12.- Publicació de l'acord de tramitació en lectura única (Ple)

Data del tràmit 06.06.2011
Tipologia de la publicació BOPC
Número de publicació 81
Pàgina 20
Document PDF: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b081.pdf#page=20

13.- Publicació de la llei en el BOPC

Data del tràmit 06.06.2011
Tipologia de la publicació BOPC
Número de publicació 81
Pàgina 7
Document PDF: http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b081.pdf#page=7
Documentació del tràmit:


Llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 200-00003/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 01.06.2011, DSPC-P 16
Publicació: BOPC 81

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 2011, a proposta del Govern, un cop escoltada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, ha acordat de tramitar directament i en lectura única el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions (tram. 200-00003/09).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent:

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 19/2010, DEL 7 DE JUNY, DE REGULACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

PREÀMBUL


El sistema de finançament vigent, i concretament el règim de cessió de tributs, determina que l’Estat és el titular de l’impost que grava les successions, i consegüentment no permet a les comunitats autònomes suprimir-lo o derogar-lo, si bé els atorga àmplies competències normatives.

En aquest marc competencial, la Generalitat pot introduir modificacions en els elements de quantificació del tribut –establiment de reduccions de la base imposable, fixació de la tarifa i dels coeficients multiplicadors i aprovació de bonificacions i deduccions de la quota–, de manera que, sense suprimir l’impost, pot aprovar determinades normes que beneficiïn especialment els contribuents que rebin herències dels familiars més propers: així, reduint sensiblement el cost fiscal d’aquestes transmissions, es garanteix que, en cas de mort, el patrimoni aplegat al llarg d’una vida es pugui mantenir en l’entorn familiar.

En els darrers temps, una gran part de la ciutadania ha posat en qüestió la regulació aplicable a Catalunya de l’impost que grava les successions, en virtut de la qual encara se sotmeten determinades herències a un gravamen força important, per tal com es percep com un greuge comparatiu el fet que els ciutadans de Catalunya estiguin sotmesos a un tribut que en altres territoris ha estat reduït de manera substancial quant a les transmissions que es produeixen entre els familiars més propers.

La present llei, doncs, modifica dos punts de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions: d’una banda, crea una bonificació del 99% de la quota de l’impost de successions per a les transmissions a favor del cònjuge, dels descendents o dels ascendents –és a dir, a favor dels contribuents dels grups de parentiu I i II–, i també per a les quantitats que aquests contribuents percebin com a beneficiaris d’assegurances de vida; d’altra banda, pel que fa a les reduccions aplicables a la base imposable, avança a l’1 de gener de 2011 la tercera i darrera fase de l’entrada en vigor gradual dels imports de la reducció per parentiu i de la reducció addicional.

ARTICLE 1. ADDICIÓ D’UN ARTICLE A LA LLEI 19/2010


S’afegeix un article, el 58 bis, a la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, amb el text següent:

«Article 58 bis. Bonificació de la quota tributària

»Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bonificació del 99% de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort, incloses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegurances de vida que s’acumulen a la resta de béns i drets que integren llur porció hereditària.»

ARTICLE 2. MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA DE LA LLEI 19/2010

1. S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a la disposició final primera de la Llei 19/2010, amb el text següent:

«1 bis. En allò que disposa l’article 58 bis, aquesta llei s’aplica als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011.»

2. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final primera de la Llei 19/2010, que resta redactat de la manera següent:

«2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports màxims de la reducció addicional de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions entren en vigor gradualment, en funció de la data de meritació del fet imposable:
»a) Per als fets imposables meritats entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 2010, s’aplica el 25% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

»b) Per als fets imposables meritats entre l’1 de juliol de 2010 i el 31 de desembre de 2010, s’aplica el 62,5% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.

»c) Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2011, s’aplica el 100% dels imports que estableixen els articles 2 i 30.»

ARTICLE 3. MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ FINAL SEGONA DE LA LLEI 19/2010


Es modifica la disposició final segona de la Llei 19/2010, que resta redactada de la manera següent:

«El Govern ha d’aprovar abans de l’1 de novembre de 2011 el decret que doni compliment als mandats expressos de desplegament reglamentari que conté aquesta llei.»

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament

Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: 26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Montser el Dj 09 Jun 2011, 12:41

14.- Aprovació de la versió castellana

Data del tràmit 07.06.2011
Descripció òrgan Mesa del Parlament
Núm. sessió 29
Núm. reunió 1


15.- Aprovació de la versió aranesa

Data del tràmit 07.06.2011
Descripció òrgan Mesa del Parlament
Núm. sessió 29
Núm. reunió 1
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: 26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Montser el Dc 22 Jun 2011, 08:33

16.- Publicació de la llei en el DOGC

Data del tràmit 15.06.2011
Tipologia de la publicació DOGC
Número de publicació 5900
Pàgina 33723
Documentació del tràmit
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: 26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Montser el Dg 03 Jul 2011, 10:53

17 .- Publicació de la llei en el BOE

Data del tràmit 25.06.2011
Tipologia de la publicació BOE
Número de publicació 151
Pàgina 68248
Leer aquí: http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/25/pdfs/BOE-A-2011-10974.pdf
avatar
Montser

Nombre de missatges : 4636
Fecha de inscripción : 08/05/2009

Veure perfil de l'usuari

Tornar a dalt Ir abajo

Re: 26/04/2011 - PARLAMENT.CAT - Projectes de llei en tràmit - Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Missatge  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Tornar a dalt Ir abajo

Tornar a dalt


 
Permisos d'aquest fòrum:
No pots respondre a temes en aquest fòrum